Ogrody OsielskoOgrody Osielsko
Ogrody parki
Pietrzak

Projektowanie realizacja pielęgnacja: ogrody, parki, otoczenia budynków

Oferta

Oferujemy pełny zakres usług projektowych i wykonawczych obejmujących wszystkie etapy inwestycji. Dysponuję własnym sprzętem i narzędziami. Moja załoga to ludzie wyszkoleni i odpowiedzialni, z którymi pracuję od kilku i kilkunastu lat. Współpracujemy z grupą sprawdzonych firm budowlanych różnych branż.

Projektowanie:

• prace pomiarowe terenu z użyciem sprzętu geodezyjnego,
• inwentaryzacje drzewostanu,
• projekty usunięcia drzew i krzewów wraz z uzgodnieniami urzędowymi,
• projekty zagospodarowania terenu,
• projekty branżowe: sieci uzbrojenia, ukształtowania terenu, nawierzchni itp.,
• projekty szaty roślinnej,
• opracowania krajobrazowe, planistyczne i urbanistyczne,
• ekspertyzy, wyceny, przedmiary robót

Projektowanie ogrodów

Ponieważ każdy obiekt jest inny, projekty również mają charakter indywidualny. Z reguły po pierwszym spotkaniu z klientem opracowuję 2-3 warianty zagospodarowania terenu. Następne spotkanie doprowadza do wyboru optymalnych rozwiązań satysfakcjonujących przyszłych użytkowników. Po tym etapie powstaje docelowa, szczegółowa koncepcja przedsięwzięcia, która w przypadku decyzji o realizacji pozwala określić wstępny zakres prac i koszty wykonania. Gdy wymagany jest pełny, szczegółowy projekt lub zadanie jest wyłącznie projektowe prace toczą się w kierunku jego uszczegółowienia, opracowania projektów branżowych, uzgodnień formalno prawnych, kosztorysów itp.

Realizacja

• prace ziemne, ukształtowanie teren,
• prace agrotechniczne, rozścielenie ziemi urodzajnej, orki, nawożenie,
• nawierzchnie: podjazdy, ścieżki, placyki, miejsca na ognisko itp.z różnych materiałów,
• tarasy ogrodowe z kostki lub płyt kamiennych, betonowych, drewna,
• zagospodarowanie wody deszczowej: drenaże, studnie chłonne, wpusty rynnowe,
• opaski wokół budynków,
• stawy na folii PVC, geomembranie lub wodzie gruntowej,
• kaskady, strumienie, źródełka,
• kompozycje kamienne,


• budowa i montaż małej architektury (ławki, altany, wiaty itp.),
• oświetlenie,
• letnia sieć wodna, krany, przyłącza ogrodowe,
• systemy nawodniające,
• szata roślinna: kompozycje z drzew, krzewów bylin,
• trawniki dywanowe (z siewu i darni, na siatce przeciw kretom i bez), murawy, łąki kwietne,
• kompozycje roślinne w pojemnikach,
• dekoracje pomieszczeń z użyciem „przyrody” żywej i nieożywionej,
• przesadzanie, usuwanie roślin,
• inne prace związane z branżą

Pielęgnacja

• nawożenie roślin,
• renowacja, wertykulacja i koszenie trawników,
• ochrona chemiczna i biologiczna roślin,
• cięcia pielęgnacyjne i formujące roślin,
• uzupełnianie ściółki, walka z chwastami,
• leczenie i pielęgnacja drzew,
• prace porządkowe,
• zabezpieczanie roślin na zimę,
• odśnieżanie

Pracownia Architektury Krajobrazu
Zbigniew Pietrzak

86-031 Osielsko
ul. Rozmarynowa 5, Myślęcinek
Ogrody Osielsko
Zadzwoń:
+48 604 164 184
+52 381 35 16
IMS